Pravila privatnosti - Infograf - Goti D.O.O Novi Sad


Politika privatnosti

 

Ukoliko se interesujete za obradu i zaštitu Vaših podataka o ličnosti u okviru privrednog društva Infograf-Goti d.o.o., dobro došli, ovaj odeljak je pravo mesto za Vas.

Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga ovom Politikom privatnosti na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Infograf-Goti d.o.o. Novi Sad, ul. Joakima Vujića 16, MB: 17537547, koja se nalazi u položaju rukovaoca Vaših podatka o ličnosti (u nastavku „Infograf-Goti“ ili „mi“ ).

Ovde se nalaze informacije o svim podacima koje prikupljamo o Vama, prilikom različitih vidova saradnje, posebno podaci koje prikupljamo kada pristupite našoj internet stranici www.info-graf.rs, kada se registrujete ili kada samo odlučite da kupujete online naše proizvode kao gost.

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice. Kao zakonski osnov koji uređuje zaštitu podataka i uslove za obradu Vaših ličnih podataka primenjujemo Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), u daljem tekstu ,,Zakon”).

U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da Infograf-Goti nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

 

 

1. Na koji način prikupljamo Vaše lične podatke i po kom pravnom osnovu?

 

Sve informacije koje prikupljamo dobijamo direktno od Vas, sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a Infograf-Goti i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, koje reguliše zaštitu ličnih podataka, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke po sledećim pravnim osnovima:

- kada nam je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za zaključenje i ispunjenje ugovora kome pristupate;

- kada nam je obrada Vaših ličnih potrebna za ispunjenje određenih zakonskih obaveza (ovde spadaju naročito podaci koje čuvamo zbog poreskih obaveza);

- kada za obradu Vaših podataka imamo legitiman interes, osim ukoliko su nad tim interesima pretežniji Vaši interesi ili osnovna prava i slobode;

- kada ste nam za obradu Vaših ličnih podataka dali saglasnost za određenu svrhu obrade, pri čemu u svakom trenutku imate pravo da datu saglasnost povučete;

Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza.

Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite ove podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge (kao što je na primer dostava proizvoda na kućnu adresu ili slanje newsletter-a preko e-mail adrese).

Napominjemo da se svi navedeni pravni osnovi primenjuju u zavisnosti od svrhe za koju prikupljamo Vaše podatake, a o čemu ćemo Vas obavestiti u svakom konkretnom slučaju. Više o svrsi i vrsti podataka koje prikupljamo možete pogledati u odeljku „Koje podatake prikupljamo od Vas?“

 

2. Koje podatke prikupljamo od Vas

 

Infograf-Goti prikuplja nekoliko kategorija ličnih podataka, a u zavisnosti od konkretnog zahteva korisnika/kupaca.

 

2.1. Kupovina/porudžbina na Infograf-Goti web sajtu

 

Kada obavite kupovinu na Infograf-Goti web sajtu od Vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje porudžbine ili radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate i prijema robe.

Kada kupujete na Infograf-Goti web sajtu, za isporuku robe na kućnu adresu potrebni su nam sledeći podaci:

- ime i prezime;

- broj telefona;

- adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)

- e-mail adresa

Ukoliko vršite online plaćanje kako bi osigurali sigurnu kupovinu prikupljamo i podatke o izvršenoj transakciji.

Online kupovinu možete realizovati iako niste registrovani na Infograf-Goti web sajt, odnosno kao gost.

Podatke prikupljene na ovaj način koristimo isključivo radi zaključenja i izvršenja Ugovora o prodaji na daljinu, što obuhvata upravljanje i praćenje porudžbina, komunikaciju sa Vama, kao i postupanje u slučaju prigovora ili opomene.

Kako bismo se postarali da proizvodi koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, Vaše podatke delimo sa našim eksternim partnerima, a u cilju pružanja odgovarajućih usluga (npr. Vaše ime, adresa isporuke). Više o našim partnerima pogledajte u odeljku „Ko ima pristup Vašim podacima?“

 

2.2. Reklamacije

 

Infograf-Goti je dužan po osnovu Zakona o zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode.

U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnu adresu, ukoliko je potrebno slanje robe ili izlazak na teren.

Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

 

2.3. Otvaranje korisničkog naloga na Infograf-Goti sajtu

 

Kada odlučite da se registrujete na našem sajtu, odnosno da kreirate Vaš personalizovani profil, u tu svrhu prikupljamo sledeće podatke:

Obavezni podaci:

- ime i prezime;

- e-mail adresa;

- lozinka;

- broj telefona;

- Dodatni podaci:

- Grad/mesto stanovanja;

- Ulica, broj, sprat i broj stana;

Napominjemo da ni u kom slučaju ne prikupljamo posebne kategorije podataka, kao što su podaci koji se odnose na Vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao ni obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka, podataka u vezi sa zdravstvenim stanjem, seksualnim životom ili seksualnom orijentacijom.

S obzirom na to da profil kreiramo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti, u svakom trenutku možete da povučete Vašu saglasnost brisanjem profila, nakon čega ćemo obrisati sve podatke koje posedujemo o Vama.

 

2.4. Kontaktiranje sa Infograf-Goti d.o.o.– različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem društvenih mreža)

 

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama, kao i vrste upita možemo da prikupljamo Vaše podatke o imenu, prezimenu, broju telefona, adresi e-pošte, kao i ostale informacije koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.

Možete da kontaktirate s nama i kada želite da obavite kupovinu putem telefona. U tom slučaju obrađujemo Vaše podatke, kako je to navedeno u odeljku 2.1. ove Politike Privatnosti.

 

2.5. Marketinške svrhe - prijava za dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter

 

Ukoliko želite da primate naša obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, na našem web sajtu u svakom trenutku možete ostaviti sledeće podatke na dnu stranice:

 adresu e-pošte za obaveštenja putem newsletter-a.

Vašu saglasnost za prijem obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama možete da opozovete u svakom trenutku, u tom slučaju ćemo prestati da Vam šaljemo promotivne ponude. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Vašu saglasnost možete opozvati putem opcije odjava koja se nalazi u dnu svakog mail-a.

 

2.6. Poseta internet stranice

 

Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice www.info-graf.rs i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove koje tamo koristite.

Infograf-Goti obrađuje Vaše podatke prilikom posete ove internet stranice. Tom prilikom se razmenjuju različiti podaci između Vašeg uređaja i našeg servera, pri čemu može da se radi o podacima o ličnosti. Podaci prikupljeni na taj način se, između ostalog, koriste za optimizaciju naše internet stranice ili u svrhu prikazivanja reklama u pretraživaču Vašeg uređaja.

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

- IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,

- datum i vreme pristupa,

- ime i URL preuzete datoteke,

- internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),

- pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.

 

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u svrhe:

- obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze,

- obezbeđivanja komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,

- procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

 

Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade podataka, budući da je to tehnički uslov za funkcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.

 

2.7. Google analitika

 

Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za web analitiku koju pruža Google Inc. ("Google"). 

Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP adrese su anonimizovane, tako da nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a.

 

2.8. Društvene mreže

 

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo Infograf-Goti ima ograničen uticaj.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:

Facebook

Instagram

Podatke prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

Podatke prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka kao što su komentari, video snimci, slike, lajkovi, objavljuje operater. Infograf-Goti ove podatke ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitnog sadržaja i podataka koji predstavljaju krivično delo.

Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45 Zakona (zajednička odgovornost):

Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da ih isključimo.

Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

 

3. Ko ima pristup Vašim podacima?

 

Kompaniji Infograf-Goti je od izuzetne važnosti zaštita Vaših podataka o ličnosti, upravo zbog toga vodimo računa da Vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime Infograf-Goti d.o.o. (npr. kurirska služba, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem našeg web sajta).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim partnerima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Vaše podatke ne iznosimo van teritorije Republike Srbije.

 

4. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

 

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.

U slučaju kreiranja profila na našem sajtu ili prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja korisničkog profila odnosno povlačenja date saglasnosti, pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji. (npr. podaci o uloženim reklamacijama se čuvaju koliko je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača).

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

 

5. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

 

U svakom trenutku možete nam se obratiti sa nekim od navedenih zahteva:

~ da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.

~ da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih podataka;

~ da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku, legitimnom interesu ili ukoliko podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni;

~ da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka, ukoliko osporavate tačnost podataka o ličnosti u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podatka o ličnosti, ukoliko smatrate da je obrada nezakonita, a ne želite da se podaci obrišu, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da našoj kompaniji više nisu potrebni Vaši podaci;

~ da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;

~ da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

 

6. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

 

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 11.01.2021.godine.

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena, u zavisnosti od potreba i promene procesa u kompaniji Infograf-Goti, promene zakonskih okvira ili na zahtev nadležnog organa (Poverenika za zaštitu informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

 

Informacije o nadležnom organu U Republici Srbiji

 

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15. 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900. 

Poštovani posetioci, cene na našem sajtu iskazane su u dinarima. Porez je uračunat u cenu. S obzirom na to da je u pitanju internet prodaja i da se ponuda na sajtu ne ažurira u realnom vremenu, potrebno nam je vreme da proverimo dostupnost naručene robe. Komercijalista će kontaktirati s Vama posle izvršene porudžbine, nakon čega se vrše uplata i realizacija. Trudimo se da prikazani sadržaj bude proveren, da artikli imaju tačne nazive i detaljne specifikacije, a sve u cilju Vaše lakše kupovine. Ne garantujemo za potpunu tačnost sadržaja, te Vas pozivamo da nas pozovete ukoliko postoji bilo kakva dilema u vezi sa procesom kupovine.

INFOGRAF-GOTI DOO NOVI SAD © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.