Proizvodi

LINK GROUP KORISTI EPSON PROJEKTORE ULTRA-KRATKOG DOMETA

LINK GROUP KORISTI EPSON PROJEKTORE ULTRA-KRATKOG DOMETA

LINK group je vodeća multinacionalna kompanija
koja se više od 20 godina uspešno bavi
profesionalnom edukacijom i sertifikacijom u oblasti
informacionih tehnologija i savremenog poslovanja.
Ovaj napredni sistem obrazovanja već godinama
koristi Epson projektore ultra-kratkog dometa u želji
da prezentacije za studente učini interaktivnijim. 

VISE O TOME