Proizvodi

EPSON - Vrhunske tehnologije

EPSON - Vrhunske tehnologije

MILAN ŽIVKOVIĆ štampa svoje fotografije na EPSONU

Jedan od vodećih fotografa u zemlji i veliki stručnjak
u oblasti makro-fotografije, Milan Živković, najveći
deo popularnosti stekao je fotografisanjem živih,
slobodnih životinja. Još od prvog susreta sa Epson
štampačem pre gotovo 20 godina, Milan koristi
Epson za izradu umetničkih fotografija, kako za
izložbe, tako i za školu fotografije...više o tome